Střední uměleckoprůmyslová škola Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
tvorba a redesign logotypů /
jednotný vizuální styl
/Corporate identity/
ilustrace / technické ilustrace /
grafické úpravy knih a tiskovin /
obalová grafika / výstavní grafika /
reklamní a další užitá grafika
Aleš Stanovský, akad. malíř
742 93 Slatina 178 / cz
+420 773 920 947
ales.stanovsky@email.cz grafikaadesign.euweb.cz